ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑ )
[ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15:30:13 ] [กองแผนฯ]
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ ๒
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 12:45:40 ] [กองแผนฯ]
2. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:36:59 ] [กองแผนฯ]
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:50:49 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 4 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]