ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ( พฤษภาคม ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๑ )
[ 07 มกราคม 2562 เวลา 17:03:18 ] [กองแผนฯ]
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ปัตตานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๐ - เมษายน ๒๕๖๑ )
[ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:45:57 ] [กองแผนฯ]
1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
[ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:54:54 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 3 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]