ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
1. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐
[ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:11:41 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 1 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]