ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 01:52:34 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
3. แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 22 เมษายน 2562 เวลา 16:54:56 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:08:51 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
1. แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 10:22:52 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
 
 
ทั้งหมด 4 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]