ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
9. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:09:19 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
8. แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:08:24 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
7. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:25:09 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
6. การประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:40 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
5. แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 22 เมษายน 2562 เวลา 16:54:56 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
4. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:08:51 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
3. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[ 20 กันยายน 2561 เวลา 13:00:36 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[ 20 กันยายน 2561 เวลา 12:59:38 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
1. แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 10:22:52 ] [หน่วยตรวจสอบฯ]
 
 
ทั้งหมด 9 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]