ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
9. คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:19:59 ] [สำนักปลัด]
8. คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:16:34 ] [สำนักปลัด]
7. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:16:00 ] [สำนักปลัด]
6. คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:15:30 ] [สำนักปลัด]
5. คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:15:00 ] [สำนักปลัด]
4. คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:14:28 ] [สำนักปลัด]
3. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:13:37 ] [สำนักปลัด]
2. คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 11:54:55 ] [สำนักปลัด]
1. คู่มือแนวทางปฏิบัติงานกระบวนการในการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10:58:06 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 9 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]