รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มกราคม ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ตุลาคม ๒๕๖๑
กันยายน ๒๕๖๑
สิงหาคม ๒๕๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑
การทำสื่อ e-book
พฤษภาคม ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑
รณรงค์ไม่สูบบุหรี่
 
 
ทั้งหมด 95 ฉบับ
  1  23...6 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]