ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
15. งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะการ) ปี 2561
[ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 01:10:25 ] [กองคลัง]
14. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
[ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 01:02:48 ] [กองคลัง]
13. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2561
[ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:53:44 ] [กองคลัง]
12. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2560
[ 24 เมษายน 2561 เวลา 15:19:10 ] [กองคลัง]
11. งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะการ) ปี 2560
[ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:31:10 ] [กองคลัง]
10. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
[ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30:50 ] [กองคลัง]
9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10:13:39 ] [กองคลัง]
8. งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะการ) ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10:06:46 ] [กองคลัง]
7. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09:33:34 ] [กองคลัง]
6. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558
[ 05 มกราคม 2559 เวลา 11:58:02 ] [กองคลัง]
5. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557
[ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10:32:34 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
4. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556
[ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:33:19 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
3. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555
[ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:30:24 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
2. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2554
[ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:30:02 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
1. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2553
[ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:29:36 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 15 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]