ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
71. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:16:30 ] [กองคลัง]
70. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:16:15 ] [กองคลัง]
69. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:15:57 ] [กองคลัง]
68. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:15:37 ] [กองคลัง]
67. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:59 ] [กองคลัง]
66. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:34 ] [กองคลัง]
65. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:02 ] [กองคลัง]
64. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:14:33 ] [กองคลัง]
63. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:05:30 ] [กองคลัง]
62. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:05:03 ] [กองคลัง]
61. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:04:31 ] [กองคลัง]
60. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:03:57 ] [กองคลัง]
59. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 )
[ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:03:11 ] [กองคลัง]
58. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:52 ] [กองคลัง]
57. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:32 ] [กองคลัง]
56. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:01:55 ] [กองคลัง]
55. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:01:23 ] [กองคลัง]
54. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:47 ] [กองคลัง]
53. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษยน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:24 ] [กองคลัง]
52. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:05 ] [กองคลัง]
51. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:29:38 ] [กองคลัง]
50. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:47:18 ] [กองคลัง]
49. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:46:39 ] [กองคลัง]
48. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:45:53 ] [กองคลัง]
47. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:44:25 ] [กองคลัง]
46. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:43:16 ] [กองคลัง]
45. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:36:12 ] [กองคลัง]
44. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:35:53 ] [กองคลัง]
43. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:35:29 ] [กองคลัง]
42. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:34:55 ] [กองคลัง]
 
 
ทั้งหมด 71 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]