ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
41. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:06:50 ] [กองคลัง]
40. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:06:27 ] [กองคลัง]
39. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:05:47 ] [กองคลัง]
38. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:04:59 ] [กองคลัง]
37. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:34:38 ] [กองคลัง]
36. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:34:19 ] [กองคลัง]
35. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:33:58 ] [กองคลัง]
34. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:33:20 ] [กองคลัง]
33. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 )
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:32:50 ] [กองคลัง]
32. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:34:54 ] [กองคลัง]
31. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:34:21 ] [กองคลัง]
30. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:31:19 ] [กองคลัง]
29. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:30:23 ] [กองคลัง]
28. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
[ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:40:31 ] [กองคลัง]
27. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
[ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:39:41 ] [กองคลัง]
26. งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะการ) ปี 2562
[ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:56:25 ] [กองคลัง]
25. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562
[ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19:50:03 ] [กองคลัง]
24. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส ที่ 4 ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 )
[ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 04:43:57 ] [กองคลัง]
23. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
[ 23 กันยายน 2562 เวลา 01:32:47 ] [กองคลัง]
22. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
[ 23 กันยายน 2562 เวลา 01:32:19 ] [กองคลัง]
21. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
[ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 05:57:18 ] [กองคลัง]
20. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
[ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:13:04 ] [กองคลัง]
19. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส ที่ 3 ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 )
[ 09 กรกฎาคม 2562 เวลา 02:00:00 ] [กองคลัง]
18. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
[ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:05 ] [กองคลัง]
17. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส ที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 )
[ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:57:34 ] [กองคลัง]
16. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส ที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 )
[ 08 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:01:11 ] [กองคลัง]
15. งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะการ) ปี 2561
[ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 01:10:25 ] [กองคลัง]
14. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
[ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 01:02:48 ] [กองคลัง]
13. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2561
[ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:53:44 ] [กองคลัง]
12. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2560
[ 24 เมษายน 2561 เวลา 15:19:10 ] [กองคลัง]
 
 
ทั้งหมด 41 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]