ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
58. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:52 ] [กองคลัง]
57. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:32 ] [กองคลัง]
56. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:01:55 ] [กองคลัง]
55. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
[ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:01:23 ] [กองคลัง]
54. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:47 ] [กองคลัง]
53. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษยน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:24 ] [กองคลัง]
52. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:05 ] [กองคลัง]
51. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563
[ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:29:38 ] [กองคลัง]
50. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:47:18 ] [กองคลัง]
49. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:46:39 ] [กองคลัง]
48. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:45:53 ] [กองคลัง]
47. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:44:25 ] [กองคลัง]
46. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 )
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:43:16 ] [กองคลัง]
45. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:36:12 ] [กองคลัง]
44. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:35:53 ] [กองคลัง]
43. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:35:29 ] [กองคลัง]
42. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:34:55 ] [กองคลัง]
41. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:06:50 ] [กองคลัง]
40. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:06:27 ] [กองคลัง]
39. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:05:47 ] [กองคลัง]
38. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:04:59 ] [กองคลัง]
37. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:34:38 ] [กองคลัง]
36. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:34:19 ] [กองคลัง]
35. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:33:58 ] [กองคลัง]
34. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:33:20 ] [กองคลัง]
33. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 )
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:32:50 ] [กองคลัง]
32. รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:34:54 ] [กองคลัง]
31. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:34:21 ] [กองคลัง]
30. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:31:19 ] [กองคลัง]
29. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:30:23 ] [กองคลัง]
 
 
ทั้งหมด 58 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]