สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
12. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2560
[ 24 เมษายน 2561 เวลา 15:19:10 ] [กองคลัง]
11. งบทดลอง (งบเฉพาะการ) ก่อนปิดบัญชี ปี 2560
[ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:31:10 ] [กองคลัง]
10. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
[ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30:50 ] [กองคลัง]
9. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10:13:39 ] [กองคลัง]
8. งบทดลอง (งบเฉพาะการ) ก่อนปิดบัญชี ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10:06:46 ] [กองคลัง]
7. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559
[ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09:33:34 ] [กองคลัง]
6. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558
[ 05 มกราคม 2559 เวลา 11:58:02 ] [กองคลัง]
5. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557
[ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 10:32:34 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
4. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556
[ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:33:19 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
3. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555
[ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:30:24 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
2. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2554
[ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:30:02 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
1. งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2553
[ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:29:36 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 12 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533