พลังชาว อบจ.ตานี ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563
พลังชาว อบจ.ตานี ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563 [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 มิถุนายน 2563 เวลา 19:37:33
 
  ประชุมชี้แจงและพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินฯ ITA 2563
  การประชุมชี้แจง เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบจ.ปัตตานี           วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี (อาคารสำน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2563 เวลา 19:46:22
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มิถุนายน 2563 เวลา 23:43:05
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มิถุนายน 2563 เวลา 23:38:12
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2562
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2562 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดป... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มิถุนายน 2563 เวลา 23:33:07
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563 &... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 มิถุนายน 2563 เวลา 00:18:06
 
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2563
  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2563   ร่วมในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 มิถุนายน 2563 เวลา 06:13:52
 
  “ตู้ปันสุข” ตู้แบ่งปัน ช่วยเหลือสังคม สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้รับ
  “ตู้ปันสุข” ตู้แบ่งปัน ช่วยเหลือสังคม สุขใจผู้ให้ อิ่มท้องผู้รับ   “ตู้ปันสุข” ตู้... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 02 มิถุนายน 2563 เวลา 03:09:50
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา 2563
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา   นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตต... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:07:00
 
  มอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (เจล แอลกอฮอล์ ) ป้องกันโรคติดต่อโควิด19
  มอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (เจล แอลกอฮอล์ ) ป้องกันโรคติดต่อโควิด19   นายก อบจ.ปัตตานี มอบเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 00:04:00
 
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันคล้ายวันสวร... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 27 เมษายน 2563 เวลา 12:59:11
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 มีนาคม 2563 เวลา 09:24:07
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ “การจัดกิจกรรม 5ส สู่ศาสนสถาน”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:53:36
 
  ร่วมในพิธีถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
    ร่วมในพิธีถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:34:36
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:48:40
 
  จังหวัดปัตตานี จัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงพลังความพร้อมเพรียง เชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกำลังพล
จังหวัดปัตตานี จัดพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อแสดงพลังความพร้อมเพรียงเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจกำลังพล -----------------------------... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:52:05
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:19:07
 
  โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2563
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 15:30:36
 
  ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และ ครม.สัญจร.
  ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.ส... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 11:28:34
 
  การแข่งขันฟุตบอลราชสีห์ตานีคัพ
  การแข่งขันฟุตบอลราชสีห์ตานีคัพ           วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.00... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 11:24:13
 
  การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 11:00:27
 
  ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดปัตตานี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี   วันที่ 20 มกราคม 2563... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 มกราคม 2563 เวลา 14:37:37
 
  ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
  ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 มกราคม 2563 เวลา 10:51:29
 
  งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563             วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดแถลงข่าวโครงการจัดงานวัน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 มกราคม 2563 เวลา 11:20:13
 
  จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่
จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 มกราคม 2563 เวลา 10:26:41
 
 
ทั้งหมด 379 กิจกรรม
  1  23...16 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]