ร่วมกิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
  ร่วมกิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"           วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัด... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 ธันวาคม 2562 เวลา 00:28:52
 
  พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกร... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 ธันวาคม 2562 เวลา 23:32:08
 
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒           วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:03:36
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศัก... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:20:10
 
  โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ม.3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี        ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:06:52
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
จังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:16:29
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:55:40
 
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านเขาตูม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:04:54
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒     &nb... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:02:49
 
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี           วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงก... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:46:05
 
  ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาล ที่ ๕ )
    ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         &nb... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 ตุลาคม 2562 เวลา 07:09:33
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 ตุลาคม 2562 เวลา 03:02:19
 
  โครงการฝึกอบรมการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการฝึกอบรมการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๒   วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี นาย... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 กันยายน 2562 เวลา 07:47:14
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนกันยายน)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนกันยายน) [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 กันยายน 2562 เวลา 07:36:21
 
  "มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนใต้" ครั้งที่ ๒๒
  "มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนใต้" ครั้งที่ ๒๒   วันเสาร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 กันยายน 2562 เวลา 07:06:21
 
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลาก... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 กันยายน 2562 เวลา 06:56:18
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 01 ตุลาคม 2562 เวลา 00:57:36
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2562 เวลา 03:21:31
 
  โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:35
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนสิงหาคม) [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 สิงหาคม 2562 เวลา 07:14:32
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 สิงหาคม 2562 เวลา 07:19:52
 
  ละหมาดวันตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440
ประมวลภาพร่วมละหมาด [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 สิงหาคม 2562 เวลา 06:41:29
 
  รับการประเมินรอบสุดท้ายรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดกการที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๒
  รับการประเมินรอบสุดท้าย รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           วันจันทร์ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 สิงหาคม 2562 เวลา 06:26:46
 
  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา
  โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯและกิจกรรมจิตอาสา วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและคณะผู้บริหาร นางสาวรอฮานี มาหะมะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:25:54
 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน           วันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 04:19:22
 
 
ทั้งหมด 350 กิจกรรม
  1  23...14 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]