โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2563
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 15:30:36
 
  ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และ ครม.สัญจร.
  ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.ส... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 11:28:34
 
  การแข่งขันฟุตบอลราชสีห์ตานีคัพ
  การแข่งขันฟุตบอลราชสีห์ตานีคัพ           วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.00... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 11:24:13
 
  การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มกราคม 2563 เวลา 11:00:27
 
  ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ และประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดปัตตานี
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดปัตตานี ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี   วันที่ 20 มกราคม 2563... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 มกราคม 2563 เวลา 14:37:37
 
  ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
  ประมวลภาพการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 มกราคม 2563 เวลา 10:51:29
 
  งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
  งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563             วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจัดแถลงข่าวโครงการจัดงานวัน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 มกราคม 2563 เวลา 11:20:13
 
  จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่
จังหวัดปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 มกราคม 2563 เวลา 10:26:41
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจบูรณาการฯ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจ ด่านตรวจบูรณาการการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุระดับอำเภอเพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓   วันท... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 02 มกราคม 2563 เวลา 15:49:27
 
  โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2562
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวล... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09:25:16
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
  ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 ธันวาคม 2562 เวลา 18:21:45
 
  ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย
  ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันวีรไทย   [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2562 เวลา 23:53:57
 
  ร่วมกิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"
  ร่วมกิจกรรม "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"           วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยูรเดช คณานุรักษ์ เลขานุการนายก อบจ.ปัตตานี นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัด... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 ธันวาคม 2562 เวลา 00:28:52
 
  พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒           วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกร... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 ธันวาคม 2562 เวลา 23:32:08
 
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒           วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:03:36
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศัก... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:20:10
 
  โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ม.3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี        ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:06:52
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
จังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:16:29
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:55:40
 
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านเขาตูม           วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านเขาตูม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 02:04:54
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.ปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒     &nb... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:02:49
 
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี
  คณะกรรมการการศึกษาพบปะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี           วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดโครงก... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:46:05
 
  ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาล ที่ ๕ )
    ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว         &nb... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 ตุลาคม 2562 เวลา 07:09:33
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 ตุลาคม 2562 เวลา 03:02:19
 
  โครงการฝึกอบรมการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๒
  โครงการฝึกอบรมการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๒   วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี นาย... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 กันยายน 2562 เวลา 07:47:14
 
 
ทั้งหมด 362 กิจกรรม
  1  23...15 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]