ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 2563
  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563      ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:57:40
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครั้งที่ 5/2563
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2563           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในกา... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:40:31
 
  โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
  โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให้กับลูกจ้าง และพนักงา... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2563 เวลา 00:35:47
 
  โครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติและจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่
  โครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติและจัดการชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2563 เวลา 21:37:55
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.&... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 สิงหาคม 2563 เวลา 21:20:42
 
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดแนวทาง... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 05 สิงหาคม 2563 เวลา 18:39:15
 
  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. นา... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:18:11
 
  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  พิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก             วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเศรษ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:13:31
 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
    พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:10:11
 
  กิจกรรมจิตอาสาและหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
    กิจกรรมจิตอาสาและหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 “ช... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:58:51
 
  ประมวลภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ
    ประมวลภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีฯ   [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:48:28
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563             วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวั... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:40:47
 
  โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอาน "ตามแนวกีรออาตี" 2563
  โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอาน "ตามแนวกีรออาตี" 2563             วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่ว... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:32:45
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก             วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหว... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:22:19
 
  โครงการการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563
  โครงการการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563             วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ ปัตตานี องค์การบริหารส... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:12:36
 
  "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" ประจำปี 2563
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:53:51
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
  [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:30:50
 
  โครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติและจัดการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ ประจำปี 2563
  โครงการพัฒนาแกนนำสตรีสู่การเสริมสร้างนักปฏิบัติ และจัดการชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทพื้นที่ ประจำปี 2563             วันที่ 10 กรก... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:14:37
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง)
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง) วัน 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.30 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดเทศวิวัฒน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:39:51
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   ท่านนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรี ร่วมรับประทานอาหาร... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:26:01
 
  พลังชาว อบจ.ตานี ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563
พลังชาว อบจ.ตานี ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด "เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563 [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 มิถุนายน 2563 เวลา 19:37:33
 
  ประชุมชี้แจงและพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินฯ ITA 2563
  การประชุมชี้แจง เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบจ.ปัตตานี           วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี (อาคารสำน... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2563 เวลา 19:46:22
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มิถุนายน 2563 เวลา 23:43:05
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มิถุนายน 2563 เวลา 23:38:12
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2562
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2562 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2562 เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดป... [อบจ.ปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มิถุนายน 2563 เวลา 23:33:07
 
 
ทั้งหมด 399 กิจกรรม
  1  23...16 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]