ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 เมษายน 2562 เวลา 14:32:12
 
  อบรมกลุ่มเกษตรแกนนำการเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษฯ
    การอบรมกลุ่มเกษตรแกนนำการเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ ตาม "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 2   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 เมษายน 2562 เวลา 14:26:14
 
  การอบรมแกนนำเยาวชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
  การอบรมแกนนำเยาวชน โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บินตังรีสอร์ท ต.แหลมโพธิ์ อ.... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 เมษายน 2562 เวลา 11:25:02
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
    [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มีนาคม 2562 เวลา 15:00:34
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนมีนาคม)
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มีนาคม 2562 เวลา 14:07:22
 
  โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ศิลปะการผู้ผ้า จับจีบผ้าแก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 มีนาคม 2562 เวลา 15:19:24
 
  โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
  โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                  วันอัง... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 05 มีนาคม 2562 เวลา 16:08:38
 
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:42:11
 
  งานประจำปี SERONG JAYA 2019 ครั้งที่ 2
  งานประจำปี SERONG JAYA 2019 ครั้งที่ 2       &... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 04 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:32:48
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 มกราคม 2562 เวลา 16:08:49
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนมกราคม)
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 มกราคม 2562 เวลา 14:20:32
 
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 มกราคม 2562 เวลา 10:51:38
 
  ประชุมข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 22 มกราคม 2562 เวลา 16:23:31
 
  การติดตามและการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ฯ
  การติดตามและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 18 มกราคม 2562 เวลา 15:34:04
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 มกราคม 2562 เวลา 15:22:37
 
  ประมวลภาพงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 13 มกราคม 2562 เวลา 15:07:57
 
  มหกรรมจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปัตตานี
  มหกรรมจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดปัตตานี          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 ธันวาคม 2561 เวลา 21:40:54
 
  การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมปัตตานี เอฟซี และ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ "มิตรภาพ ปัตตานี - บุรีรัมย์"              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 ธันวาคม 2561 เวลา 21:03:07
 
  เสวนา “พลังสื่อประชารัฐปัตตานี ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้”
เสวนา “พลังสื่อประชารัฐปัตตานี ร่วมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้”   วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องสะบารัง ๒ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี นายไกรศร วิศิษ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 ธันวาคม 2561 เวลา 19:45:32
 
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน อำเภอแม่ลาน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
อบจ.ปัตตานี ร่วมบริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ จ.เคลื่อนที่             วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๑๕๖๑ ที่ โรงเรียน... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 19 ธันวาคม 2561 เวลา 21:02:44
 
  โครงการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16:14:32
 
  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10:39:58
 
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”    วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายไกรศร วิศษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 ธันวาคม 2561 เวลา 12:36:47
 
  ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชุมคณะอนุ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15:53:37
 
  ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
  ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15:28:42
 
 
ทั้งหมด 308 กิจกรรม
  1  23...13 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]