อัลบั้ม : จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายละเอียด :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ บริเวณโรงเรียนศาสนศึกษา ม.๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี
 
         เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณโรงเรียนศาสนศึกษา ม.๑ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมนี้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมและออกหน่วยให้บริการ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
        โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และทีมงานได้พบปะ ตรวจเยี่ยม รับฟังสภาพปัญหา ความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และนอนพักแรมในพื้นที่ ตลอดจนได้ร่วมกันทำกิจกรรมกับพี่น้องประชาชนล่วงหน้าก่อนที่จะมีพิธีเปิดโครงการในวันรุ่งขึ้น เช่น ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ห้าหมื่นตัว พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ด้วย 
        ภายในงาน มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน  การมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบถุงยังชีพ นิทรรศการในความรู้
การจำหน่ายสินค้า OTOP
อับเดทล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:42:11
 
อัลบั้ม : จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]