อัลบั้ม : โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
รายละเอียด :
 
โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
               วันอังคาร ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดยมีอธิการบดีคณะศึกษาศาสตร์ร่วมพบปะพูดคุย และกล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และน้อง ๆ นักเรียนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน จากโรงเรียนบ้านเขาตูม และโรงเรียนวัดอัมพวนาราม ทั้งนี้ มีกำหนดการจัดโครงการจำนวน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีการทำกิจกรรมทั้งในทางวิชาการ เช่น กิจกรรมตลาดนัดความรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ วิทยาศาสตร์ อีกทั้งกิจกรรมทางศาสนาที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกัน
 
               โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน/เยาวชนเข้าใจในองค์ความรู้ของคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนักถึงความประพฤติในขอบเขตที่เหมาะสมตามหลักของศาสนา ตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรมสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย เหมาะสม และเกิดความสุขในครอบครัว
อับเดทล่าสุด 05 มีนาคม 2562 เวลา 16:08:38
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]