อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ศิลปะการผู้ผ้า จับจีบผ้าแก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :

 

โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
ศิลปะการผู้ผ้า จับจีบผ้าแก่บุคลากรในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

               วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติศิลปะการผู้ผ้า จับจีบผ้าแก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ปัตตานี ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประกอบด้วย 1) คุณสายัณห์ ธรรมเจริญ 2) คุณพรพิสุทธิ์ นวลนิล 3) คุณแวไมซาเราะ ราเหม และ 4) คุณศันสนีย์ มะมิง มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การผูกผ้า จับจีบผ้าให้แก่บุคลากรในสังกัด อบจ.ปัตตานี

               การผูกผ้า จับจีบผ้า เป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดสถานที่ประชุม การจัดงานต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ตามศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทย จึงเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่คู่ควรกับการอนุรักษ์ สืบสาน และสามารถพัฒนาต่อยอดแก่ผู้ที่สนใจมีใจรักงานศิลปะด้านนี้ สู่การสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกในทางหนึ่ง

 

อับเดทล่าสุด 14 มีนาคม 2562 เวลา 15:19:24
 
อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ศิลปะการผู้ผ้า จับจีบผ้าแก่บุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]