อัลบั้ม : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด :

 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
ณ 
จุดตรวจบ้านนางโอ ถนนสาย ๔๑๘ และ จุดตรวจแยกหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาน

 

วันจันทร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และนางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหรส่วนจังหวัดปัตตานี พาคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อพบปะพูดคุยและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในการปฏิบัติงาน ซึ่งทางคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ 2 สถานที่ ประกอบด้วย จุดตรวจบ้านนางโอ ถนนสาย ๔๑๘ และ จุดตรวจแยกหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ลาน

 

 

อับเดทล่าสุด 17 เมษายน 2562 เวลา 14:32:12
 
อัลบั้ม : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]