อัลบั้ม : จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด :

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ

ในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

------------------------------------------------------------

 

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โดยในช่วงบ่าย ก่อนพิธีเปิด นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการภายใต้หัวข้อ “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเทศกาลถือศีลอด” เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความเข้มแข็งในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ยั่งยืน ต่อไป

จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์, นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้น ร่วมรับประทานอาหาร (ละศีลอด) และร่วมปฏิบัติศาสนกิจ (ละหมาด) พร้อมกัน และร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ” โดย ดร.นูรดินอับดุลเลาะห์ ดากอฮา รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม อีกด้วย

 

อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:53:37
 
อัลบั้ม : จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2562
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]