อัลบั้ม : กิจกรรม To Be Number One และมอบชุดตรวจสารเสพติด
รายละเอียด :
กิจกรรม To Be Number One และมอบชุดตรวจสารเสพติด
วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกิจกรรม Fin Run Pattani 2019 พหุวัฒนธรรม  โดยจุดออกตัว ณ มัสยิดรายอฟาฎอนี จุดหมาย ณ ลานศิลปวัฒนธรรม เพื่อแสดงพลังการต่อต้านยาเสพ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐ ที่ต้องการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเวลา 09.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ปัตตานี และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม To Be Number One มหกรรมต่อต้านยาเสพติดจังหวัดปัตตานี 2562 "ประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด" รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ณ ลานศิลปวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
โดยทางจังหวัดปัตตานีได้มอบประกาศณีบัตรเชิดชูเกียรติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ตลอดจนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้มอบชุดตรวจสารยาเสพติดให้แก่จังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งภายในงานได้มีตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ (คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ) ขึ้นเวทีเพื่อพูดคุยให้แง่คิดแก่น้องๆนักเรียนนักศึกษา ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำรงชีวิตในแนวทางที่ถูกต้อง ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดความคิด ทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ในมิติต่าง ๆ ไปในทางที่ปลอดภัยโดยไม่พึ่งพายาเสพติด เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในภายภาคหน้า

 

อับเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:12
 
อัลบั้ม : กิจกรรม To Be Number One และมอบชุดตรวจสารเสพติด
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]