อัลบั้ม : แถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

จัดแถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒

“หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม”

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจารย์ซอและห์ ตาเละ รองประธานมูลนิธิมาดีนะตุสสลาม อาจารย์สรินฎา ปุติ ประธานสภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ (สอส.) พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พ.อ.สืบ ปิยะสอน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ร่วมเวทีแถลงข่าว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ในทุกด้าน ทั้งด้าน ภาพรวมความพร้อมของการจัดงาน มาตรการการดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการจราจรตามเส้นทางของการจัดงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่าย ๘ องค์กร และสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ ร่วมรับฟังการแถลงข่าว จำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี และองค์กรภาคีเครือข่าย ๖ องค์กร ร่วมกันจัดโครงการวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “หัวใจแห่งสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โครงการมาดีนะตุสสลาม ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งสันติ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคาดว่าภายในงาน จะมีสตรีมุสลิม และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า ๒๐,๐๐๐ คน

สำหรับรูปแบบของกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถา เวทีเสวนา บรรยาย จากวิทยากรรับเชิญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ การปาฐกถา หัวข้อ “หัวใจแห่งสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม”, กิจกรรมไฮปาร์ค, เวที Talk Show, การแสดงอานาซีด, นิทรรศการให้ความรู้, กิจกรรมภาคสนาม นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธ โซนต่างๆ เช่น บูธเครื่องแต่งกายมุสลิม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP และอื่นๆ อีกมากมาย

ขอเชิญชวนมุสลีมะห์ (สตรีมุสลิม) ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่สนใจ ร่วมงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒ “หัวใจแห่งสันติภาพ ในสังคมพหุวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โครงการมาดีนะตุสสลาม (ปัตตานีจายา) ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี โดยพร้อมเพรียงกัน

 

อับเดทล่าสุด 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:04:08
 
อัลบั้ม : แถลงข่าวเตรียมพร้อมการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]