อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด :
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม 2526 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดโครงการและได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัด ให้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานราชการด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพระครูวาที พัชรโสภณ พระครูปลัดเทวัญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจนหลักธรรมะที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในทุก ๆ ศาสนาที่ตนนับถือ ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดบทเรียนพร้อมหลักคำสอนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมโครงการ ทำให้การจัดโครงการมีความเป็นกันเอง และที่สำคัญได้หลักคำสอนดี ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:24:50
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]