อัลบั้ม : ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด :

 

ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานสำคัญ ๆ ในรอบเดือน อาทิ การติดตามงานนโยบายด้านการพัฒนาสถานีขนส่ง การบริหารจัดการเขตอุตสาหกรรม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการศูนย์สินค้า OTOP ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำข้าราชการใหม่ที่เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน ๒ ราย และร่วมพูดคุยเสวนาถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ สู่การพัฒนาต่อยอดโครงการต่าง ๆ ต่อไป

อับเดทล่าสุด 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 03:39:13
 
อัลบั้ม : ประชุมข้าราชการในสังกัด อบจ.ปัตตานี ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]