อัลบั้ม : โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่
รายละเอียด :
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านโคกหญ้าคา​ ต.คลองใหม่​ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 
     วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านโคกหญ้าคา​ ต.คลองใหม่​ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมและออกหน่วยให้บริการ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
     ทั้งนี้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่อำเภอยะรังในครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ การจำหน่ายสินค้า OTOP หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีประชาชนชาวอำเภอยะรัง มารับบริการจากส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจอย่างคับคั่ง สร้างความพึงพอใจและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี
อับเดทล่าสุด 23 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:35
 
อัลบั้ม : โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]