อัลบั้ม : พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
รายละเอียด :

จังหวัดปัตตานี จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ให้กับตัวแทนส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในการนี้ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอรุณ อนันตสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด ๘.๒๕ x ๑๑.๗๕ นิ้ว จำนวน ๒๓,๓๒๓,๐๐๐ แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกร มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

อับเดทล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21:16:29
 
อัลบั้ม : พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]