อัลบั้ม : โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
ม.3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

             วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ม.3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีนายพงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางเบญจวรรณ ชูสารอ รองนายก อบจ.ปัตตานี หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตลอดจนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมและออกหน่วยให้บริการ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่อำเภอปะนาเระในครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ การจำหน่ายสินค้า OTOP หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมีประชาชนชาวอำเภอปะนาเระ มารับบริการจากส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจอย่างคับคั่ง

 

อับเดทล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 01:06:52
 
อัลบั้ม : โครงการจัดหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]