อัลบั้ม : พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด :

 

พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติด
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

          วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมพิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติดเพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี โดยมีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธี นายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี นางสาวเปรมจิต หงษ์อำไพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ตำรวจ และบุคลากร อบจ.ปัตตานี ร่วมในพิธีมอบชุดตรวจสารเสพติดในครั้งนี้
 
          ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กับอีก ๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดปัตตานี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยกำหนดข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการ ดังนี้
          (๑) ร่วมค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษา และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัด
          (๒) ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จนสามารถควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดได้
          (๓) มีการควบคุมดูแลไม่ให้มีแหล่งมั่วสุมยาเสพติด
          (๔) การลงนามความร่วมมือเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม
 
อับเดทล่าสุด 08 ธันวาคม 2562 เวลา 23:32:08
 
อัลบั้ม : พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]