อัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ “การจัดกิจกรรม 5ส สู่ศาสนสถาน”
รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ

“การจัดกิจกรรม 5ส สู่ศาสนสถาน”

--------------------------------------------------------------

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดกิจกรรม 5ส สู่ศาสนสถาน” และได้มอบประกาศนียบัตรการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6” โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 กลุ่มสาระ 1 วิชา

สำหรับโครงการ วัด ประชา รัฐ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ภายในศาสนสถานให้เกิดภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมถึงใช้ ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5ส ซึ่งองค์ประกอบ 5ส ประกอบด้วย
1. สะสาง คือ การแยกสิ่งของให้ชัดเจน ระหว่างสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการใช้งานให้ออกจากกัน เช่น ของที่มีค่าแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ ให้นำไปขายหรือบริจาคส่วนของที่ไม่ต้องใช้และไม่มีค่า ก็ทิ้งไปเลย ซึ่งเป็นการขจัดสิ่งของและลดความซ้ำซ้อนของสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยใน ศาสนสถานให้มากขึ้น
2. สะดวก คือ การทำต่อเนื่องจาก สะสาง คือ นำสิ่งของจากสะสางมาทำการจัดวางให้ง่ายต่อการหยิบไปใช้งาน อาจจะทำป้ายติดไว้เพื่อให้ทุกคนมองรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไร จัดอยู่ในประเภทอะไร และเก็บไว้อยู่ตรงไหน ซึ่ง สะดวก จะช่วยขจัดปัญหาเวลาที่จะหาสิ่งของชิ้นนั้น ๆ
3. สะอาด คือ การทำความสะอาด ปัดกวาด เช็ดถู ให้ดูสะอาด เสริมสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ ส่วนจุดที่ควรทำความสะอาด คือ ตามพื้นผนัง เพดาน หลอดไฟ พัดลมและอุปกรณ์เครื่องจักรให้สะอาดอยู่เสมอ ซึ่ง สะอาด จะช่วยให้สภาพแวดล้อมของศาสนสถานดูปลอดโปร่ง เพิ่มประสิทธิภาพให้อุปกรณ์เครื่องจักรและมีอายุการใช้งานที่นานขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
4. สร้างมาตรฐาน/สุขลักษณะ คือ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทำ 3ส. แรกอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา กำหนดมาตรฐานพื้นที่ เช่น แผนผัง สร้างบรรยากาศที่ดีซึ่ง สุขลักษณะ ดี บรรยากาศในศาสนสถานก็จะดีตาม
5. สร้างวินัย/นิสัย คือ การฝึกอบรมสร้างนิสัยให้ปฏิบัติตามหลักการ 5ส อย่างถูกต้อง และควรจะทำให้ ติดจนเป็นนิสัย เพราะ สร้างนิสัยและวินัย เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของบรรดาตระกูล ส. เนื่องจากกิจกรรมนี้จะรวมทั้ง 5ส ก่อนหน้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เป็นนิสัยซึ่งถ้าปฏิบัติตามหลักการที่ว่าไว้สำเร็จ ศาสนสถานก็จะมีประสิทธิภาพ

อับเดทล่าสุด 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:53:36
 
อัลบั้ม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ “การจัดกิจกรรม 5ส สู่ศาสนสถาน”
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]