Untitled Document

นางสาวรอฮานี มาหะมะ
ส.อบจ. อ.ยหริ่ง เขต ๓
ประธานสภา อบจ.
   

นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว
ส.อบจ. อ.โคกโพธิ์
รองประธานสภา อบจ. คนที่ ๑

นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา
ส.อบจ. อ.มายอ เขต ๒
รองประธานสภา อบจ. คนที่ ๒
 
     ส.อบจ. อ.เมืองปัตตานี  
 

นายไฟซอล อีสเฮาะ
เขต 1

นายรามดิน อารีอับดุลซอมะ
เขต 2

- ว่าง -  
เขต 3

นายยาการิยา แวลาเตะ
เขต 4

นางซารีนา ยูโซะ
เขต 5
     
 
     ส.อบจ. อ.ยะหริ่ง  
 

นายนิอันวาร์ นิเดร์หะ
เขต 1

นายซุกรัน นาแว
เขต 2

นางสาวรอฮานี มาหะมะ
เขต 3

นายตอเละ เซ็ง
เขต 4
 
     ส.อบจ. อ.ยะรัง  
 

นายวีระ เจ๊ะอุบง
เขต 1

นายอาดัม สนิทศาสตร์
เขต 2

นายราเชนทร์ กาหลง
เขต 3

นายสานูซี กูบู
เขต 4
 
     ส.อบจ. อ.หนองจิก  
 


เขต 1

นายมะรูดิน ดาโต๊ะ
เขต 2

นายอิสกันดา บากา
เขต 3
 
 
     ส.อบจ. อ.โคกโพธิ์  
 

นางสุพิศ ขาวทอง
เขต 1

นายอุดมพันธ์ มากสุวรรณ
เขต 2

นางสาวอุมาวดี อักษรแก้ว
เขต 3
 
 
     ส.อบจ. อ.สายบุรี  
 

นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ
เขต 1

นายซูดิง มาหามะ
เขต 2

นายรุสดี สารอเอง
เขต 3
 
 
 
   ส.อบจ. อ.มายอ    ส.อบจ. อ.ปะนาเระ

- ว่าง -  
เขต 1

นายมูหมัดอารอฟะห์ แวบือซา
เขต 2

ร.ต.ต.ยาสะ กาเร็ง
เขต 1

นายวันนิวัต ซูสารอ
เขต 2
 
 
ส.อบจ. แม่ลาน ส.อบจ. อ.ทุ่งยางแดง ส.อบจ. อ.กะพ้อ ส.อบจ. อ.ไม้แก่น

นายอดุลย์ หะยีสาเมาะ

- ว่าง -

นายอับดุลการิม ยูโซะ

- ว่าง -
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]