หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร (ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)

ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

อับเดทล่าสุด 02 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:55:56

เอกสารดาวน์โหลด: 1486004156_6881.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]