หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติ/ชำนาญการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่งการเงินและบัญชี ๑ อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อับเดทล่าสุด 01 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:16:01

เอกสารดาวน์โหลด: 1493608561_3350.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]