หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

( รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ )

อับเดทล่าสุด 02 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:39:21

เอกสารดาวน์โหลด: 1525246761_5992.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]