หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อับเดทล่าสุด 01 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:15:25

เอกสารดาวน์โหลด: 1530433395_5199.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]