หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร (ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง))  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร
 
ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหารเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)
เลขที่ตำแหน่ง31-1-00-1101-001 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 อัตรา
 
 

อับเดทล่าสุด 04 ตุลาคม 2561 เวลา 15:54:50

เอกสารดาวน์โหลด: 1538643290_4022.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]