หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

( ดาวน์โหลดเอกสารแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ที่นี่ )

อับเดทล่าสุด 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:05:39

เอกสารดาวน์โหลด: 1542771649_3169.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]