หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

[ เปิดอ่านรายละเอียดในเอกสาร ]

 

อับเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16:30:38

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]