หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! แจ้งพระมรณภาพพระครูปุรธรรมากร อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าเกตุ  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

แจ้งพระมรณภาพพระครูปุรธรรมากร อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าเกตุ

ทั้งนี้ ทางคณะเจ้าภาพได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดหน้าเกตุ ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

รายละเอียดกำหนดการปรากฎ ดังนี้

 

อับเดทล่าสุด 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09:52:41

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]