หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

รื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ

อับเดทล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:47:12

เอกสารดาวน์โหลด: 1550112703_8206.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]