หัวข้อ: สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 

 

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความที่น่ารู้
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ


ประกอบด้วย ๕ บทความ ดังนี้

๑. บทความ เรื่อง "อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน"

๒. บทความ เรื่อง "ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม"

๓. บทความ เรื่อง "เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ"

๔. บทความ เรื่อง "อยากรู้ความเห็นฝ่ายกฎหมายให้ขยายสัญญา"

๕. บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น"
 

( รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ )

อับเดทล่าสุด 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:16:30

เอกสารดาวน์โหลด: 1552288590_648.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]