หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีั เรื่อง ผลการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ผลการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ

อับเดทล่าสุด 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:26:19

เอกสารดาวน์โหลด: 1552289179_8003.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]