หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒

( รายละเอียดผังรายการวิทยุปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ )

อับเดทล่าสุด 09 เมษายน 2562 เวลา 10:38:42

เอกสารดาวน์โหลด: 1554781122_8692.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]