หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะฯ ในพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะฯ
ในพื้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด

 

อับเดทล่าสุด 10 เมษายน 2562 เวลา 15:53:56

เอกสารดาวน์โหลด: 1554886436_300.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]