หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ ... คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)  
 

 

ประชาสัมพันธ์ ...

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)

โดยรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

 https://grad.psu.ac.th/th/  จำนวน ๔ หลักสูตร

 

 

อับเดทล่าสุด 11 เมษายน 2562 เวลา 11:32:52

เอกสารดาวน์โหลด: 1554966119_358.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]