หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๖๕๒  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี ๒๖๕๒

( รายละเอียดการทดสอบดาวน์โหลดได้ที่นี่ )

 

 

อับเดทล่าสุด 24 เมษายน 2562 เวลา 14:20:13

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]