หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ( ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และคนงานประจำสนามกีฬา )  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๒  อัตรา ได้แก่
" ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ และ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา "

และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  ๑  อัตรา คือ
" คนงานประจำสนามกีฬา "

 

อับเดทล่าสุด 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:05:54

เอกสารดาวน์โหลด: 1556701554_151.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]