หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารมุ่งนำเองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส่  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารมุ่งนำเองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส่

( เปิดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ )

 

 

อับเดทล่าสุด 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:17:50

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]