หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! "เพลง 3 อาร์สา" โดย กรมควบคุมมลพิษ  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

"เพลง 3 อาร์สา" โดย กรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษได้รับมอบเพลง 3 อาร์สา ซึ่งขับร้องโดย ติ๊ก ชีโร่ จากมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R ไปยังเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลด MV เพลง 3 อาร์สา ได้ที่

1. MV ที่ 1 https://youtu.be/ysBdQbQZXKw

2. MV ที่ 2 https://youtu.be/IoczP_STsB4

3. เนื้อเพลง https://qrgo.page.link/4jejK

 

 

อับเดทล่าสุด 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:52:51

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]