หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! นโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง นโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

รายละเอียดเพิ่มเปิดอ่านได้ที่นี่

 

อับเดทล่าสุด 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:20:29

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]