หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ สามารถเข้าตอบแบบประเมินฯ ได้ที่ http://itas.nacc.go.th/go/eit/rvg66m

 

อับเดทล่าสุด 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:39:06

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]