หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล รถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี

เรื่อง มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล รถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

 

อับเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08:23:04

เอกสารดาวน์โหลด: 1561339385_4.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]