หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)

[ รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม ติดตามได้ที่นี่ ]

 

 

อับเดทล่าสุด 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 06:09:33

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]