หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ผลการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
ตามโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

 

อับเดทล่าสุด 04 กรกฎาคม 2562 เวลา 05:53:53

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]