หัวข้อ: ประชาสัมพันธ์ !!! รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

 

!!! ประชาสัมพันธ์ !!!

รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-------------------------------------------------------------------------

กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือดังกล่าวได้ที่นี่

[ ดาวน์โหลดหนังสือรายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐฯ ]

 

อับเดทล่าสุด 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:54:53

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]