หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพฯ  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

 

อับเดทล่าสุด 09 สิงหาคม 2562 เวลา 07:26:01

เอกสารดาวน์โหลด: 1565331961_5811.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]