หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ได้ที่นี่

 

 

อับเดทล่าสุด 14 สิงหาคม 2562 เวลา 01:31:44

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]