หัวข้อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ในตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
- คนงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
- คนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา

** ( รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ) **

อับเดทล่าสุด 14 สิงหาคม 2562 เวลา 03:51:26

เอกสารดาวน์โหลด: 1565751086_3218.pdf

 
     
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]